Javna prezentacija - rješavanje odvodnje naselja Općine Lipovljani

Pozivamo vas na javnu prezentaciju vezano uz odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda za Krivaj, Piljenice i Kraljevu Veliku.
Utorak, 14. lipnja u 16:30 sati, Društveni dom Lipovljani.
Pozivamo sve zainteresirane mještane da prisustvuju javnoj prezentaciji Novelacije koncepcijskog rješenja odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Krivaj, Piljenice i Kraljeva Velika.
Navedenoj prezentaciji prisustvovati će predstavnici LIP-KOM-a, predstavnici tvrtke TENZOR d.o.o. kao izrađivača studijske dokumentacije, predstavnici Općine Lipovljani kao i članovi Općinskog vijeća te mjesnih odbora naselja Lipovljani, Kraljeva Velika, Krivaj i Piljenice.
Također, prezentacija će se prenositi i uživo putem video linka na facebooku i youtube kanalu Općine Lipovljani koji ćemo objaviti, a biti će dostupna i naknadno na mrežnim stranicama poduzeća LIP-KOM d.o.o. i Općine Lipovljani.
U sklopu navedenog, zadatak je ove studijske dokumentacije da na razini koncepcijskog (idejnog) rješenja sagleda sve potencijalne mogućnosti zbrinjavanja otpadnih voda naselja Krivaj, Piljenice i Kraljeva Velika i na razini detaljnije tehničko-ekonomske i višekriterijske analize predloži optimalno rješenje, uvažavajući načela moderne prakse i sva ograničenja definirana zakonskom regulativom.
Prezentaciju Novelacije koncepcijskog rješenja odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Krivaj, Piljenice i Kraljeva Velika ispred tvrtke TENZOR d.o.o. održati će dr.sc. Dražen Vouk, dipl.ing.građ. s Građevinskog fakulteta u Zagrebu.
Veselimo se Vašem dolasku!

Link za videoprijenos:

Javna prezentacija vezano uz odvodnju otpadnih voda za Krivaj, Piljenice i Kraljevu Veliku - YouTube