Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

 

 

SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

 

PREDMET: PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

  • Poziv na savjetovanje

 

Naručitelj LIP-KOM d.o.o. Kutinska 4, 44322 Lipovljani  planira pokrenuti postupak javne

nabave za Predmet nabave: IZGRADNJASEKUNDARNE KANALIZACIJE NASELJA LIPOVLJANI –II FAZA, PODFAZA II.A – KANAL 5- SAMOBORSKA ULICA

 

Sukladno čl.202. st.3. Zakona o javnoj nabavi (NN  120/2016) prije pokretanja postupka javne nabave Naručitelj  je obvezan je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

 

Stoga LIP-KOM  d.o.o. na svojoj internetskoj stranici http://lipkom.hr/ objavljuje nacrt Dokumentacije o nabavi i Troškovnik u trajanju do 26.02.2018. godine do 15:00 sati

 

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu poslati u tijeku prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte:

danijel@lipkom.hr

davor@lipkom.hr

 

Po isteku porovedenog savjetovanja Naručitelj će razmotritri sve prijedlog i primjedbe zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama  i prijedlozima te ga objaviti na svojim interentskim stranicama.

 

Broj: 20/18

U Lipovljanima 20.02.2018. godine

 

Prilozi:

Dokumentacija o nabavi

ESPD obrazac 

Troškovnik

Nacrti