Kako do priključka

Za priključenje na komunalne vodne građevine (vodovodnu i/ili kanalizacijsku mrežu)  potrebno je ispuniti zahtjev za priključenje na komunalnu infrastrukturu, koji možete preuzeti na internet stranicama ili na adresi komunalnog poduzeća. Na predmetnom zahtjevu nalazi se popis dokumentacije koju treba priložiti. Ispunjeni zahtjev s navedenom dokumentacijom potrebno je dostaviti u LIP-KOM d.o.o. na našu adresu Kutinska 4 u Lipovljanima.

Ukoliko trebate dodatne informacije možete nas nazvati na telefon 044/611-267 ili nas posjetite na našoj adresi.
Isporučitelj, komunalno poduzeće LIP-KOM d.o.o. na temelju uredno podnesenog zahtjeva za priključenje donosi Odluku o dozvoli priključenja, ako za to postoje tehničko-tehnološki uvjeti.
Nakon izdavanja odluke o priključenju vlasnik građevine ili drugi zakonski posjednik nekretnine dužan je s Isporučiteljom zaključiti Ugovor o izgradnji priključka na komunalne vodne građevine.

Cijena priključka

Cijena priključaka ovisi o cijeni materijala i rada potrebnog za izvođenje priključka. Ova je cijena različita za svaki priključak i zavisi o tehničkim uvjetima priključenja svakog pojedinog priključka, kao što su udaljenost cjevovoda od objekta, o promjeru i vrsti cijevi ili drugih zapreka koje poskupljuju rad na izradi priključka.

Prilikom potpisivanja ugovora obvezatna je uplata akontacije u iznosu od 500 kuna za priključak na vodovodnu mrežu, odnosno 300 kuna za priključak na kanalizacijsku mrežu.

 

PREUZMI OBRAZAC:

Zahtjev za priključenje