O nama

Tvrtka LIP-KOM d.o.o. osnovana je 24.10.2005. pod matičnim brojem 120003444. Osnovna djelatnost tvrtke je  pružanje vodnih usluga u koje prvenstveno spadaju javna vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda.

Vlasništvo tvrtke

Tvrtka je 100% u vlasništvu Općine Lipovljani.

Nadzorni odbor ima 3 člana.

Osnovne djelatnosti Društva su:

  • vodoopskrba
  • odvodnja

Naša djelatnost

Vodoopskrba obuhvaća transport i isporuku pitke vode krajnjem potrošaču, dok odvodnja otpadnih voda znači prihvat otpadnih voda korisnika usluge, te transport i ispust u prirodni prijemnik.

U cilju zadovoljenja ovih javnih usluga, društvo se, trajnim održavanjem, brine o funkcionalnosti objekata komunalne infrastrukture za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda. Također, temeljem zakonskih odredbi, ovaj isporučitelj javnih vodnih usluga jedini ima pravo priključenja objekata na komunalne vodne građevine, kao i utvrđivanja tehničko-tehnoloških uvjeta priključenja.