Misija i vizija

Misija Društva

Misija društva je trajno obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje u stanju funkcionalne sposobnosti na načelima održivog razvoja u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu, Zakonom o vodama, Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva i Statutom društva.

Vizija Društva

Vizija LIP-KOM d.o.o. Lipovljani je unaprjeđenje kvalitete usluga u javnoj vodoopskrbi i odvodnji i time osigurati zadovoljstvo naših potrošača, zaposlenika, poslovnih partnera i lokalnim zajednicama u kojima djelujemo.