Vodoopskrba

VodoopskrbaTvrtka LIP-KOM d.o.o. upravlja sustavom vodoopskrbe i odvodnje općine Lipovljani. Vodoopskrbni sustav započet je sa izgradnjom 2005. godine. Vodoopskrba naselja je organizirana na način da se voda za piće preuzima od susjednog komunalnog poduzeća, VODOVOD Novska d.o.o. iz Novske, koje vodu crpi iz vodocrpilišta Drenov Bok.

 

Nakon preuzimanja vode pomoću precrpne stanice podiže se u sustavu tlak na 9,5 bara, kako bi se osigurali minimalni tlakove, te zadovoljili protupožarni minimumi na cijelom području naselja Lipovljani.

Vodovodna mreža Lipovljana sastoji se od preko 40 km cjevovoda od PEHD cijevi profila  110 – 220 mm. Vodoopskrbnim sustavom pokriveno je 94,7% Općine Lipovljani.

Vodoopskrbni sustav sastoji se od sljedećih cjevovoda:

  • Vodoopskrbni sustav naselja Lipovljani u duljini 9.600,00 m
  • Magistralni vodovod Lipovljani – Kraljeva Velika - Gradina u duljini 8.565,00 m
  • Vodovod u Industrijskoj ulici u duljini 700 m
  • Distributivni vodovod Lipovljani, Kraljeva Velika, Piljenice i Krivaj duljine 15.506,00 m
  • Magistralni vodovod Lipovljani – Piljenice u duljini 6.001,80m

Ukupna dužina vodoopskrbnog sustava iznosi 40.372,80 m.